Griekenland

Op de rand boven de mist luistert ziener

naar het gegorgel uit de aarde, beraadt

zich op zijn profetie. Hij is bediener

van onderbuikgevoelens, voeder van haat

 

Hij zou beter moeten weten, verzachten

keren, temperen, bezweren, verstoren

wat de mensen van de goden verwachten

maar hij voorspelt wat de volksstam wil horen

 

Zo komt een natie aan de afgrond, raken

gewone mensen radeloos, dreigende

opstanden, rellen, gaan arbeiders staken

 

Soms moet je simpel meepraten verzaken

Je eigen weg gaan. In je nek hijgende

stemmen negeren en gemeengoed laken

©2012, schrijfartiest.nl