Rome indachtig

Wandel in Rome
over oude bestrating
Arc en theater
Liggen dwaas Aan een park. Vespa’s
Razen vlak langs je heen
Mannen zijn fatjes
Vrouwen madonna’s
Een kindje verlaten
Huilt zacht op een plein
Kerk en decorum
vergeestelijkt, kuis
vierstromenfontein
Schotschriften beelden
Flitslicht in Forum
lachend op de plaat
Het Kapitool erboven
Met Romulus, Remus
Aurelius paard
En in Pantheons ooggat
Schijnt de zon op de vloeren
extase in de lente
klassiek is wat waard

©2012, schrijfartiest.nl