Er gaan nu stemmen op voor een verplichte tegenprestatie bij het krijgen van een uitkering. Op zich vind ik verplicht vrijwilligerswerk niet eens zo erg. Tenminste, als je vrijwilligerswerk mag doen, dat aansluit bij je werk en studie ervaring. Punt is, dat ik hoor, dat uitkeringsgerechtigden maar takken moeten rapen in het park of schoenen moeten poetsen, omdat het werk geen bestaande arbeid mag verdringen. Daar gruwel ik van. Er schijnt geen verschil meer te zijn tussen taakstraffen voor criminelen en de maatregelen waarmee je te maken krijgt in de bijstand. Dit werk sluit natuurlijk totaal niet aan bij wat je in het verleden gedaan hebt, en maakt daarom je kans op werk in je eigen metier ook niet groter, maar eerder kleiner. Zo van, ik ben advocaat, en wat heb je het laatste jaar dan gedaan? Ja takken ruimen in het park. Niet echt een opsteker als je gaat solliciteren in je vakgebied. Ik hoop dus, dat mensen wel zelf mogen uitkiezen wat voor vrijwilligerswerk ze gaan doen. Zoals de jonge psychologe bij de Brouwerij. Die dus, omdat ze geen werk kan krijgen, als vrijwilliger aan de slag is in de GGZ. Dat sluit tenminste een beetje aan bij haar studie. Op zich is het ook een stap vooruit, dat je vrijwillgerswerk mag doen, als je een uitkering hebt. Ik herinner me, dat dat voorheen helemaal niet zo maar mocht, want je moest beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Als dat nu wel mag, dan vind ik dat een stap vooruit. Want voorheen zaten mensen thuis en mochten ze niks en kwamen de muren soms letterlijk op ze af.

Er schijnt echter een addertje onder het gras te zitten. Alle nieuwe en strengere regels voor de bijstand zijn er op gericht, om mensen sneller te kunnen straffen en tijdelijk de uitkering te kunnen inhouden, om zo tot een besparing te komen. Wilde je nog op tijd bij je afspraak met het DWI zijn en had je daardoor geen tijd meer om je haren te kammen. Niet representatief genoeg! Hatstjikiedee 3 maanden schorsing van je uitkering. Ja, zo help je mensen natuurlijk van de wal in de sloot. Zo komen mensen nog verder in de schulden en de problemen.

Rutger Groot Wassink van Groen Links pleit er dan ook voor om niet de regels te verscherpen, maar juist te versoepelen. Zodat deeltijd arbeid mogelijk wordt. Heb je een tijdelijke of flex baan, of werk je als zelfstandige, dan moet je inkomen makkelijk kunnen worden aangevuld tot bijstands niveau op momenten dat dat nodig is. Daar ben ik het helemaal mee eens! Aanvullen waar nodig en dan zonder dat je de hele tijd als het even tegen zit weer door de hele papiermolen moet.

Door het samenvoegen van bijstand, WAJONG en Sociale werkvoorziening krijgen WAJONGers waarschijnlijk een enkeltje bijstand. Alsof het je eigen schuld is, dat je wat mankeert. Zorg voor mensen die het niet redden, zieken en ouderen lijkt me toch een voorwaarde voor een humane samenleving. Maar de humaniteit is ver te zoeken. De pegels tellen. Alsof geld waarde heeft! Geld is maar een afspraak die we hebben gemaakt om makkelijk te kunnen ruilen. Als de zaken, die belangrijk zijn op deze wereld, zoals bijvoorbeeld schone lucht, natuur om te recreeren, de visstand, noem maar op, allemaal verwoest zijn door onze zucht naar geld. Wat moet je dan met dat geld? Waarschijnlijk komen we er achter dat dat geld helemaal geen waarde heeft, als het te laat is.

Criminelen in een gevangenis schijnen het stukken beter te hebben dan onze zorgbehoevende ouders of grootouders in het verzorgingshuis. En die verzorgingstehuizen verdwijnen langzaam uit het land. Je moet maar weer met je ouders in een pand gaan wonen en zelf voor hun verzorging zorgen. Verdeel dan de arbeid eerlijker. Zodat mensen ook tijd hebben voor zorgtaken. En er werk is voor meer mensen. Dan hoeven mensen ook niet meer terug te vallen op een uitkering. Want er is nu gewoon geen werk voor iedereen. En als mensen buiten de boot vallen, wees dan een beetje meelevend en reageer niet met: eigen schuld dikke bult. Het kan jou ook zo gebeuren. Alhoewel de werkende daar eigenlijk niet bij wil stilstaan.. Het is al erg genoeg als je van bijstand moet leven. Ga dan niet ook nog eens de duimschroeven hard aandraaien, zodat het helemaal onleefbaar wordt voor mensen. Tijd voor een nieuw geluid lijkt me. Ik pleit voor het basis inkomen voor iedereen. Misschien kunnen we bij de komende gemeenteraads verkiezingen het verschil maken.

Gecategoriseerd in: